Prezentācijas
LEADER pieejas īstenošana Lauku attīstības programma 2007. 2013. gadam ietvaros
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.