Dobeles rajona partnerība atver savu mājas lapu! Drukāt

Partnerība ir  efektīvs vietējās un reģionālās attīstības instruments, kura darbības loma ir virzīt dažādas mērķa grupas un sabiedrību kopumā uz savu problēmu apzināšanu un risināšanas iespēju saskatīšanu. Dobeles rajona lauku partnerībā galvenie sadarbības partneri ir partnerības dibinātāji – sabiedriskās organizācijas, uzņēmēji, visas rajona pašvaldības, kas aktīvi piedalījās stratēģijas izstrādē un atbalsta tās īstenošanu. Sadarbība veicinās stratēģijas sekmīgu ieviešanu, jo paātrinās informācijas apmaiņu un zināšanu apmaiņu darbā ar stratēģija ieviešanu.

 

Dobeles rajona lauku partnerības galvenie uzdevumi:

  • sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību;
  • izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
  • veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās;
  • piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
  • izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos,
  • attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.

Partnerības darbā ļoti aktīvi iesaistās Latvijas Lauku konsultāciju biroja Dobeles rajona nodaļa, kas ar savam zināšanām attīstības plānošanā un darbā ar projektiem sniedza konsultatīvu palīdzību. Lauku konsultācijas dienests strādā ar vietējo iniciatīvas grupu veidošanu un aktivizēšanu, sniedzot zināšanas un atbalstot arī aktivitātes mazo projektu veidā. Ar nodaļas palīdzību ir izveidojušās iniciatīvas grupas Dobeles un Ukru pagastos. Lauku konsultāciju speciālisti  pagastos sniedz atbalstu efektīva informācijas tīkla veidošanā, ar viņu palīdzību tiek organizēta efektīva informācijas nodošana lauku iedzīvotājiem un iniciatīvas grupām. Turpmākā sadarbība tiks balstīta uz biroja resursu izmantošanu apmācību organizēšanā un informācijas nodošanā iedzīvotājiem. Caur lauku konsultantu tīklu partnerība arī turpmāk vāks nepieciešamo informāciju, izplatīs informāciju u.c. darbības.

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.