Rīcības plāns Drukāt

Dobeles lauku partnerības

SABIEDRĪBAS VIRZĪTA VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015-2020

ieviešanas RĪCĪBAS PLĀNS

 

Projektu vērtēšanas kārtībā un kritēriji katrai rīcībai 2015- 2020 stratēģijas ieviešanai

Kritēriju apraksts