Biroja tehnikas piegāde Drukāt

Dobeles lauku partnerība veikusi iepirkumi "Biroja tehnikas iegāde Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.4. „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta “Dobeles rajona lauku partnerības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas  2015.-2020. gadam ieviešana” ietvaros.

Iepirkuma rezultāti