Pētījuma veikšana Drukāt

Pētījuma veikšana par „Dobeles rajona lauku partnerības Vietējo iniciatīvas grupu ieviesto projektu ieguldījumu  teritorijas attīstībā un priekšlikumu izstrāde Dobeles rajona lauku attīstītības stratēģijas 2009-2013 pilnveidošanai". Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana Nr.08-00-L41000-000030" ietvaros". Paredzētā līguma cena līdz Ls 10 000. Vairāk informācijas.


Izpildītājs - SIA "In Tra", līgumcena - Ls 6700,00  (bez PVN).