Biroja tehnikas iegāde Drukāt
Biroja tehnikas iegāde biedrībai „Dobeles rajona lauku partnerība” Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana projekta ietvaros”. Paredzētā līguma cena līdz Ls 10 000.

Vairāk informācijas skatīt šeit >
Izpildītājs - SIA "IT RISINĀJUMU CENTRS", līgumcena - Ls 3232,09 (bez PVN).