MK noteikumi
Spiedeit šeit, lai noskaidrotu papildus informāciju no dažādiem dokumentiem
2009.gada 14.jūlija MK noteikumi Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"
2009.gada 13.janvāra MK noteikumi Nr.33 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai 5.1. un 5.2. aktivitātei) (2.pielikums MK 13.01.2009. noteikumiem Nr.33)

(gadījumā, ja dokumenta ielādes brīdī parādās paziņojums par “makrosiem”, lūdzam izvēlēties “Yes” vai "Enable Macros", lai visi dokumenta uzstādījumi darbotos korekti)

Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.