Dobeles lauku partnerības ieviestie sadarbības projekti Drukāt

Sadarbības projekts „Dabas parku aizsardzība II – pārvaldība, aizsardzība un ekonomiskā attīstība”, Nr. 12-00-L421102-000001

 

Biedrība ”Dobeles rajona lauku partnerība” realizē projektu sadarbībā ar Parnonas attīstības aģentūru (Grieķijā) un Nortamberlendas krasta un zemienes VRG (Anglijā).

 Projekta mērķis ir sadarbības tīkla izveide izglītojošā tūrisma pozitīvās ietekmes veicināšanai uz partnerību teritoriju ekonomisko attīstību.

 Projektā darbības un rezultāti:

  • Vides      izglītības speciālistu apmācība Anglijā (13.-20.04.2013.), Dobeles, Auces      un Tērvetes novadu pārstāv 5 dalībnieki;
  • Vides      izglītības speciālistu apmācība Latvijā (10.-26.05.2013.), Dobeles, Auces      un Tērvetes novadu pārstāv 10 dalībnieki;
  • Vides      izglītības speciālistu apmācība Grieķijā (07.-13.07.2013.), Dobeles, Auces      un Tērvetes novadu pārstāv 5 dalībnieki;
  • Bukleta      izgatavošana, 380 eksemplāri;
  • Publikācija      presē, 1publikācija.

 Projekta īstenošana periods ir no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 31.decembrim. un īstenošanas izmaksas ir 17 058,97 Ls (100% publiskais finansējums).

  

Informāciju sagatavoja: I.Vintere

 

 

 

Projekts „Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā” Nr. 12-00-L421102-000007

 

            Biedrība „Dobeles rajona lauku partnerība” 2012. gada rudenī iesniedza projektu „Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā” Nr. 12-00-L421102-000007 Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākumam „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” finansējuma piesaistei. 2013. gada martā tika saņemts lēmums par projekta apstiprināšanu un sākās projekta īstenošana.

           

            Vispārējais mērķis: veicināt vietējo rīcības grupu sadarbību un partnerību LEADER pieejas īstenošanā.

            Projekts "Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā" tiek realizēts sadarbībā ar Vietējo rīcības grupu „Pakrojas rajona partnerība” un Akmenes rajona vietējo rīcības grupu (Lietuva). Specifiskais mērķis: saglabāt etnisko kultūras mantojumu, kuru saglabājuši vietējie iedzīvotāji, organizēt kopējus pasākumus, lai nodrošinātu amatnieku un tautas mākslinieku radīto priekšmetu un autentisko nacionālo tradīciju saglabāšanu un izplatīšanu

            Projekta ieviešanas laikā vietējās rīcības grupas attīsta partnerību un savstarpējo sadarbību, organizējot 3 plenērus, kur katrā no tiem piedalās 30 amatnieki un etnisko kultūras tradīciju kopēji, izmantojot vietējo iedzīvotāju pieredzi, popularizējot tautas mākslas, rokdarbus un valsts svētkus reģionālā un starptautiskā līmenī.

            VRG “Pakrojas rajona partnerība” šī gada martā organizēja 2 dienu plenēru, kura laikā pirmajā dienā rādīja un mācīja dalībniekiem, kā pīt putnu ligzdas, veidot ziedu buķetes, veidot teknes olu ripināšanai, grebt koka olas. Otrajā dienā etnogrāfs iepazīstināja dalībniekus ar olu krāsošanas tradīcijām. Pakrojā tika organizēti pavasara atmodas svētki 150 dalībniekiem, svētkos notika arī amatnieku darbu izstāde.

            Otrais partneris - Akmenes rajona VRG – šī gada augustā organizēja 2 dienu plenēru 30 dalībniekiem, plenēra laikā meistars iepazīstināja dalībniekus ar masku grebšanas tradīcijām Akmenē, etnisko rakstu aušanas tradīcijām, mācīja veidot rakstus un raganu (leļļu) gatavošanas tradīcijas. Akmenē tika organizēti vasaras svētki 150 dalībniekiem, kuru laikā bija amatnieku darbu izstāde, koncerti, rotaļas utt.

            “Dobeles rajona lauku partnerība” - projekta vadošais partneris – šī gada 31.augustā un 1.septembrī organizēja 2-dienu tematiskās apmācības - plenēru 30 dalībniekiem, kuru laikā meistari iepazīstināja dalībniekus ar vilnas filcēšanas un aušanas tradīcijām Dobeles pusē, kā arī dalībniekiem mācīja māla podu veidošanas noslēpumus un dalījās ar kultūras tradīcijām.

Oktobrī Dobele notiks projekta noslēguma konference 150 dalībniekiem. Projekta partneri analizēs projekta rezultātus un pārrunās turpmākās sadarbības iespējas.

Projekta īstenošanas laikā tika apkopota informāciju par amatniekiem, kas tiks ievietota partneru mājas lapās un tiks iespiests foto albums par amatniekiem Pakrojas, Akmenes un Dobeles apkaimēs.

Projekta kopējās izmaksasLVL 27 508,40 (100% publiskais finansējums).

 

 

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja I.Vintere

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.