Amatnieku datu bāze Drukāt

      

Informācija par amatniekiem

Projekta „Vietējo rīcības grupu partnerība un sadarbība, organizējot kopīgus
pasākumus, popularizējot tradicionālos festivālus un amatnieku pieredzi sabiedrībā” Nr. 12-00-L421102-000007
ieviešanas gaitā tika asavākta un apkopota informācija par amatniekiem, kas darbojas Dobeles lauku partnerības teritorijā - Dobeles, Auces un Tērvetes novados, kā arī par amatniekiem no Pakruojas un Akmenes rajoniem Lietuvā.

Datu bāze par amatniekiem:

Amatnieki Dobeles novadā LV     ENG

Amatnieki Auces novadā LV      ENG

Amatnieki Tērvetes novadā LV    ENG

Amatnieki Pakruojas rajonā Lietuvā    ENG

Amatnieki Akmenes rajonā Lietuvā    ENG

 

 

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.