DEMETRAE Drukāt

 

 

 

DEMETRAE - PROFESIONĀLĀS KARJERAS IZAUGSMES CEĻŠ UN METODES PROFESIONĀLAJAI IZGLĪTĪBAS SISTĒMAI DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS IEVĒROŠANAI AGROVIDES SEKTORĀ

Mūžizglītības programmas (2007-2013) projekts Nr. LLP-LDV-TOI-11-IT-742

Līguma Nr. 2011-1-IT1-LEO05-01949l

DEMETRAE ir Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas, Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekts, kura mērķis ir vairot izpratni skolotājiem un jauniešiem par profesionālās karjeras izvēles tēmām, sieviešu un vīriešu atšķirībām, vienlīdzīgām iespējām un karjeras izvēli vispārējā izglītības sistēmā, profesionālās izglītības sistēmā un darba tirgū agrovides jomā.

DEMETRAE projekta specifiskie mērķi: Veicināt jauniešu un pieaugušo, sieviešu un vīriešu interesi par karjeras izvēli lauksaimniecības jomas profesijās.

Projekta priekšlikums izstrādāts balstoties uz Itālijā izstrādātās labās prakses projekta - A.G.R.O.N.O.M.A. “Analisi Generale Risorse Orientamento Nazionale Obiettivo Management Agricolo”, kurš finansēts dzimumu iespēju īstenošanai darba tirgū Darbības programmā. (Likums10/04/1991 n. 124.)

Iesaistoties starptautiskajiem partneriem, projekta galvenais mērķis ir pievienot Eiropas dimensiju karjeras vadlīnijām lauksaimniecības un vides sektoram, kas kalpos par instrumentu, lai veicinātu un attīstītu sieviešu klātbūtni lauksaimniecības un vides izglītības, profesionālās izglītības sistēmās un saistītajā darba tirgū.

Sākotnējā labākās prakses analīze parādīja, ka:

  • no vienas puses, ka meitenes un zēni nebija pietiekoši informēti par jaunajiem profesiju profiliem un karjeras iespējām, pateicoties jaunu tehnoloģiju ieviešanai atjaunojamās enerģijas, lauksaimniecības un vides nozarēs
  • un, no otras puses, uzņēmējiem nepieciešami speciālisti ar zināšanām un pieredzi šajās nozarēs.

Projekta mērķis ir pielāgot, izplatīt un pārnest saturu, rīkus un metodiku, kas izstrādāti iepriekšējā AGRONOMA projektā, izstrādājot mācību moduļus,lai

  • uzlabotu prasmes skolotājiem, pasniedzējiem, karjeras konsultantiem, kas nodarbojas ar meiteņu un zēnu profesionālās orientācijas pasākumiem, kuri izvēlas agrovides profesionālās skolas;
  • akcentētu un izplatītu karjeras izglītības un dzimumu līdztiesības vadlīnijas sievietēm un vīriešiem, kuri mācās lauksaimniecības un vides jomās.

Tāpēc projekts nosaka, ka:

  • Tiešā mērķauditorija ir profesionālās izglītības skolotāji, meistari un pasniedzēji, kuru darba pienākumos ir veicināt meiteņu un zēnu piekļuvi profesionālajai izglītības sistēmai vai darbiem lauksaimniecības un vides jomā;
  • Netiešā mērķauditorija ir studenti un personas, kas ienāk vai atkārtoti vēlas iekļauties darba tirgū vai profesionālās izglītības sistēmā, kuri saņems informāciju un izpratnes veidošanas metodiku, par iespējām un profesionālajām prasmēm, kas saistītas ar lauksaimniecības un vides nozarēm.

Projektā piedalīsies visa partnerība, pielāgojot, pārskatot, pārņemot un integrējot profesionālās izglītības sistēmās sākotnējo A.G.R.O.N.O.M.A. labās prakses saturu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un realizēt dažādu metodiku un inovāciju procesu nodošanu: ģeogrāfisko, ar saturu saistīto, metodisko, lingvistisko un tehnisko pielāgošanu un pārņemšanu.

Šajā ziņā, DEMETRAE projekts pievērsīs īpašu uzmanību, lai izveidotu interneta rīkus, lai nodrošinātu vislabāko projekta rezultātu nodošanu un izplatīšanu, labāko apmācību pieejamību un elastību, izmantojot komunikācijas un informācijas telpu mērķa grupām.

Vairāk informācijas: http://www.demetraeproject.eu/english/

Projektā izstrādātie mācību materiāli: Skatīt šeit

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.