Projekts "EZIS" Drukāt

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”(EZIS), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir Saldus rajona attīstības biedrību, pārējie sadarbības partneri - biedrība “Laukiem un Jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerība, Kandavas partnerība, biedrība “Darīsim paši un SIA “SCHWENK Latvija”.

 Sadarbības projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

Plānotas aktivitātes:

  1. 1.Trīs konferences tipa motivējoši pasākumi reģionā esošo eksakto priekšmetu skolotājiem;
  2. 2.Integrēta komplekta izstrāde, kas vidē interaktīvi un radoši parāda fizikas, ķīmijas, matemātikas likumus;
  3. 3.Aktivitāte “Jauno Zinātnieku skola” 2019./2020. mācību gads;
  4. 4.Aktivitāte “Jauno Zinātnieku skola” 2020./2021. mācību gads;
  5. 5.Inženierzinātņu popularizēšanas pasākums “Zinātnes diena”;
  6. 6.Publicitātes pasākumi, inženierzinātņu popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada 1.augusta līdz 2021.gada 1.augustam.

 

 

 
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.