Sadarbības projekts Ezis aktīvi turpinās

 

 EZIS 2022 FEBRUĀRIS   

ezis logo

 

 

 

 

 

 

2022. gada 20. februārī platformā Google Clasroom notika šajā mācību gadā pirmā “Jauno zinātnieku skola”,

lai jauniešiem radītu interesi par inženierzinātnēm un viņi papildus tiktu izglītoti, lai ar augstām sekmēm spētu

nokārtot eksakto priekšmetu eksāmenus. Ceram, ka tieši šeit papildus motivāciju studijām eksakto zinātņu

nozarēs iegūs jaunie speciālisti un vēlāk atgriezīsies reģionā, ar savām zināšanām radot pievienoto vērtību.

25 skolēni no pamatskolu grupas un 25 skolēni no vidusskolām, un viņu skolotāji pirms nodarbībām bija

noskatījušies speciāli šīm tikšanās reizēm sagatavotus video sižetus. Šoreiz pamatskolu skolēni -  par

siltumkustību un vielu izplešanos, par ķīmisko reakcijas vienādojumu pierakstu, bet vidusskolēni -  par fāžu pāreju,

par to, kā izprast jonu apmaiņas reakcijas. Nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas jaunieši

pielietoja praktiski, izmantojot Mārtiņa Gulbja sagatavotos mācību komplektus, lai katrs savās mājās Mārtiņa

vadībā patstāvīgi veiktu eksperimentus un pierakstītu ķīmiskās formulas un vienādojumus. To, ka jauniešiem

tas bija aizraujoši, liecina viņu atsauksmes tērzētāvā:

Roberts: Man patika pildīt eksperimentus no mājam, un arī viss strādāja kā plānots.

Elīna Lelde: Man ļoti patika pašai visu izmēģināt. Bija interesanti redzēt gan kā vielas izskatās uz papīra (formula),

gan īstajā dzīvē. Lielākā daļa no šodien apgūtā (abās stundās) bija kaut kas jauns, kas ir ļoti jauki. Tiešām skatījos,

klausījos un mēģināju ar lielu interesi.

Annija: Man likās ļoti interesanti veikt visus eksperimentus, un es sapratu, kā siltums izplešas.

Agnija:  Bija interesanti redzēt, kā no aukstas pudeles, uzliekot virsū monētu, tā mazliet paceļas.

Jasmīna: Redzēju lieliskas reakcijas, un arī mazais brālis, kuram ir milzīga interese par ķīmiskajām reakcijām,

stāvēja blakus un ar interesi vēroja.

Ingars: Tas gan nav tāpat, kā bija pirmajās nodarbībās (klātienē), taču man ļoti patika, un ir liels prieks, ka šīs

nodarbības ir atgriezušās!

Sanija: Man patika, ka guvu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī redzēju, kā tas izpaužas praktiski. Šādi

uzreiz šķiet daudz interesantāk mācīties.

 

Nākamā nodarbība 13. martā.

 Uzziņai:

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu

apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam

apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 Projektu atpazīsim arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).

Projektā plānotās aktivitātes tiek organizētas saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem, kas noslēgts

starp Vietējām rīcības grupām: Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “Laukiem un Jūrai”,

Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas Partnerību, biedrību “Darīsim paši”. Projekts tiek īstenots

sadarbībā ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Uzņēmums ražo augstākās kvalitātes

cementu, SIA “SCHWENK Latvija” projektā pārņēmis nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” saistības.

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022)

1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.

2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.

3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu

sadarbības partneru kādā no skolām.

4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”.

5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem,

lai parādītu plašo inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes plānotas līdz 2022. gada augustam.

Prezentācija Saite

ezis partneri

 
Drīzumā plānojam Leader projektu konkursa jaunās kārtas izsludināšanu!

Dobeles lauku parterība ir saņēmusi finansējumu pārejas periodam Leader projektu atbalstam,

tuvākā laikā plānojam izsludināt jaunu projekta kārtu.  

Pieteikties finasējumam varēs gan uzņēmējdarbības atbalstam, gan vietējo aktivitāšu īstenošanai.

Sekojiet līdzi mūsu informācijai.

Tālruni konkatktiem:

Dace Vilmane 29187113

Aija Šenbrūna 29812300

Ineta Vintere 22026755

 
Dobeles partnerībā 5 kārtā iesniegto projektu rindošanas rezultāti

Dobeles partnerība ir veikusi Leader 5.kārtā iesniegto projektu vērtēšanu un rindošanu.

Vērtēšanas rezultāti  pielikumā esošajā tabulā:

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOPSAVILKUMS 5.KĀRTA

 

 

 

 
Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 5.kārtu!!

Dobeles rajona lauku partnerība ir izsludinājusi Leader

projektu konkursa 5.kārtu!!!

Termiņš projektu iesniegšanai: no 2020. gada 7.jūnija līdz 2020. gada 7.jūlijam

Izsludinātā finansējuma kopsumma:  327 364.19 EUR

Izsludinātās aktivitātes:

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 261 826.48 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta

attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR Maksimālā atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam.

 Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un

pieejamības veicināšana iedzīvotājiem – 65 537.71 EUR .

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 

 Projektu īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD

lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja projektu īsteno aktivitātē

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija

“Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas,

kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no

LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem

projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projekts jāiesniedz  tika  LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 

Informatīvie un noderīgie dokumenti:

 

Dobeles rajona lauku attīstības SVVA stratēģija 2020

 

Sludinājums projekta konkursam, konkursa vērtēšanas kritēriji

 

Projektu kritēriju piemērošanas metodika

 

Pašvērtējuma veidlapa Rīcibā Nr.1

Pašvērtējuma veidlapa Rīcība Nr.2

 

C sadaļa 1.pielikums Finanšu informācija

 

Atbalsta pretendenta deklarācija

 

Veidlapa_par_projekta_pakalpojumu_rezultatu_uzturesanu_5_2_aktivitatei

 

Paraugs_projekta_iesnieguma_aizpildisanai_19_2_1

 

Grūtībās nonākuša uzņēmuma aprēķina kalkulators

 

EPS_rokasgramata_LEADER_2019

 

elfla_publicitates_plaksne_liel_A3_Leader

 

Prezentācijas pie projekta iesniegšanas nosacījumiem uzņēmējdarbībā.

 

 

Visas konsultācijas tiks veiktas tikai attālināti, lūdzu  zvaniet vai rakstiet epastus.

 

  

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:  Aija Šenbrūna, Tel. 29812300,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane Tel. 29187113,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

 

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv ,

www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Aicinām būt aktīviem un sniegt projektus!

 logo

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

 
Projekts "EZIS"

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”(EZIS), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir Saldus rajona attīstības biedrību, pārējie sadarbības partneri - biedrība “Laukiem un Jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerība, Kandavas partnerība, biedrība “Darīsim paši un SIA “SCHWENK Latvija”.

 Sadarbības projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību.

Plānotas aktivitātes:

  1. 1.Trīs konferences tipa motivējoši pasākumi reģionā esošo eksakto priekšmetu skolotājiem;
  2. 2.Integrēta komplekta izstrāde, kas vidē interaktīvi un radoši parāda fizikas, ķīmijas, matemātikas likumus;
  3. 3.Aktivitāte “Jauno Zinātnieku skola” 2019./2020. mācību gads;
  4. 4.Aktivitāte “Jauno Zinātnieku skola” 2020./2021. mācību gads;
  5. 5.Inženierzinātņu popularizēšanas pasākums “Zinātnes diena”;
  6. 6.Publicitātes pasākumi, inženierzinātņu popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada 1.augusta līdz 2021.gada 1.augustam.

 

 

 
Informatīvie semināri par projektu konkursa 4.kārtu.

Aicinām piedalīties informatīvajos semināros  par Leader projektu konkursa 4.kārtas nosacījumiem:

4.jūnija Aucē, Biznesa inkubatora telpās. Dienas kārtība

10.jūnijā Tērvetes novadā, Zelmeņos, Tērvetes novada telpās   Dienas kārtība

19.jūnijā, plkst. 14.00 - Dobelē, Brīvības ielā 15, lielajā zālē.  Dienas kārtība

 Prezentācijas no semināriem:

Par uzņēmērjdarbības atbalstu

Par sabiedriskā labuma projektiem

Atgādinām projektu iesniegšana no 10.jūnija līdz 10.jūlijam, 2019.gadam.

Pieteikumus var iesniegt tikai elektroniski Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā.

 

 
Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 4.kārtu!!

 

Dobeles rajona lauku partnerība ir isludinājusi Leader

projektu konkursa 4.kārtu!!!

Termiņš projektu iesniegšanai: 2019. gada 10.jūnija līdz 2019. gada 10.jūlijam

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 899 946,04EUR

Izsludinātās aktivitātes:

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 546 046.22 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta

attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR Maksimālā atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam, 80% kopprojektam.

 Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un

pieejamības veicināšana iedzīvotājiem240 000.00 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 Rīcība Nr. 3 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem113 899.82 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 10 000 EUR

Max atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 Projektu īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD

lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja projektu īsteno aktivitātē

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija

“Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas,

kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no

LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem

projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projekts jāiesniedz  LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 

 

Informatīvie dokumenti:

 

Dobeles rajona llauku attīstīstības SVVA stratēģija 2020

 

Sludinājums projekta konkursam, konkursa vērtēšanas kritēriji

 

Projektu kritēriju piemērošanas metodika

 

Pašvērtējuma veidlapa Rīcibā Nr.1

Pašvērtējuma veidlapa Rīcība Nr.2

Pašvērtējuma veidlapa Rīcībā Nr. 3

 

Tuvākā laikā informēsim par informtīvo semināru norisi.

 

 

 

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:  Aija Šenbrūna, Tel. 29812300, e pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv ,

www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Aicinām būt aktīviem un sniegt projektus!

 logo

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

 
Iespēja piedalīties apmācībās uzņēmējiem!!!!
Piedalies apmācībās un pilnveido savu konkurētspēju!
 
Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
ietvaros, aicinām uzņēmējus uz trīs semināriem.
Semināros kopā ar zinošiem lektoriem uzņēmēji: atklās veidus kā rast jaunas un inovatīvas idejas saviem
produktiem un pakalpojumiem; 
pilnveidos savas komunikācijas un prezentēšanas prasmes; uzzinās kā veidot konkurētspējīgu tūrisma
piedāvājumu un būt labiem gidiem savā saimniecībā. 


Apmācību programma šeit: https://ej.uz/progr_apmacibas

Pieteikšanās apmācībām šeit: https://ej.uz/uznemejuapmacibas

 Apmācības notiek Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas,
sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, ietvaros Nr.17-00-A019.332-000003.
 Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam aktivitātes: 19.32. "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.
                                    
 
Leader projektu konkursa 3.kārtas projektu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti

 logo

Atgādinām, ka Dobeles rajona lauku partnerība ir izsludinājusi Leader projektu konkursa 3.kārtu.

Termiņš projektu iesniegšanai: 2018. gada 25.maija līdz 2018. gada 25.jūnijam

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 345 640.41 EUR

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 206 769.53 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā

ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR Maksimālā atbalsta intensitāte

70% individuālam projektam, 80% kopprojektam.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem.

Rīcība Nr.2 Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu kvalitātes uzlabošana un pieejamības

veicināšana iedzīvotājiem– 138 870.88 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 Pievienojam noderīgus dokumnetus un veidlapas projekta dokumentācijas sagatavošanai.

 

Projektu īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.   Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības

iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un

darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi

gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu

īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana: elektroniskā dokumenta formā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās

sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un

apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz LAD e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt Dobeles lauku partnerības birojā, Uzvaras ielā 2, 2. stāvā, Dobelē.

 Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

 

Adrese: Uzvaras iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:  Aija Šenbrūna, Tel. 29812300, epasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv , www.lad.gov.lv vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

 

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.