Semināri Auces un Tērvetes novados

Aizvadīts semināri Auces un Tērvetes novados par Leader projektu 2.kārtas konkursa nosacījumiem. Paldies visiem par dalību un interesi!

Pievienojam prezentācijas, lai variet izmantot sev darbam.

1. Finansējuma piesaistes iespējas Leader projektos, uzņēmējdarbības projekti.

2. Kopsavilkums par 1.kārtā noraidīto projektu iemesliem

3. Sabiedriskā labuma projektu īstenošana

20170227 160237 1024x768       20170227 160320 1024x768

 

 
Informatīvie semināri par finansēšanas nosacījumiem Leader projektos 2.kārtai

Dobeles lauku partnerība rīko informātīvos seminārus par Leader projektu konkursa 2.kārtu.

Tiks sniegta informācija un padomi par nosacījumiem projektu sagatavošanā un finansējuma saņemšanā.

Aicinām  piedalīties:

22.02.17. Sākums plkst. 10.00  Pieaugušo izglītības centrā, Jelgavas ielā 1a, Auce. Semināra darba kārtība

27.02.17. Sākums plkst. 14.00 Bukaišu pagasta tautas namā, Bukaiši, Tērvetes novads. Semināra darba kārtība

03.03.17. Sākums plkst. 13.00 Dobeles novada domes lielā zāle, Brīvības iela 15, Dobele. Semināra darba kārtība.

 

Lūgums informāciju par dalību seminārā nosūtīt uz e pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ,

vai pieteikties pa telefonu 29812300.

 

 

 
Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursa 2.kārtu!!

 

logo

Termiņš projektu iesniegšanai: 2017. gada 7. marts līdz 2017. gada 7. aprīlis

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 878 534.45  EUR

 

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 472 560.99 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR , ja ieguldījumi būvniecībā ir visma

z 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas 70 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 70% individuālam projektam,  80% kopprojektam.

 

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem. 

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības

veicināšana iedzīvotājiem– 327 051.77 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem – 78 921.69 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 10 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% Sabiedriskā labuma projektiem bez pelņas gūšanas nolūka.

 

Projekta konkursa izsludināšanas sludinājums

590 MK noteikumi, kas regulē finansējuma piesaisti

Rīcības plāns

Veidlapa 1.prioritātes ""Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" uzņēmejdarbības projektu iesniegšanai (exel)

Veidlapa 2. prioritātes "|Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" sabiedriskā labuma p rojektu iesniegšanai (exel)

 

Projektu  īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.  

Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu

pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”

izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta

iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana: elektroniskā dokumenta formā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās

sistēmāhttps://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu

ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā

kārtībā, var iesniegt nosūtot uz LAD e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt Dobeles lauku partnerības birojā, Uzvaras ielā 2, 2. stāvā, Dobelē.

 

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras  iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti informācijai :   Aija Šenbrūna, Tel.  29812300,  epasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv , www.lad.gov.lv 

vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

Informācijas par semināriem sekos tuvākā laikā.

 

 

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

 

 

 
Izvērtēti LEADER projektu konkursa pirmajā kārtā iesniegtie projekti

 

Dobeles lauku partnerība ir izvērtējusi LEADER projektu konkursa 1.kārtā 29.aprīlis-30.maijs, 2016 iesniegtos projektus.

Kopumā tika iesniegti 40 projekti par kopējo summu 777 504,82 Euro.

1.rīcībā tika iesniegti 17 projekti, par kopējo summu 463536,76 Euro, kārtā pieejamais finansējums ir 253526,87 Euro.

2.rīcībā iesniegti 4 projekti par kopējo summu 182711,17 Euro, kārtā pieejamais finansējums ir 202820.71 Euro.

3.rīcībā iesniegti 19 projekti par kopējo  summu 131256,88Euro, kārtā pieejamais finansējums ir 50705.18 Euro.

Dobeles lauku partnerība ir izvērtējusi un sarindojusi projektus, atbilstoši stratēģijā apstiprinātajiem kritērijiem.

Šobrīd projekti iesniegti Zemgales LAD administratīvajai vērtēšanai.

1.Rīcības projekti.

2.Rīcības projekti

3.Rīcības projekti

 
Aktualitātes

Dobeles vietējās rīcības grupas darbinieki š.g. 20 maijā piedalīsies informatīvajā seminārā un dalīsies pieredzē par LEADER konkursu 1.kārtas norisi.

Semināra dienas kārtība.

 
Informatīvie semināri Dobeles VRG

20160412 140908 seminars dob 640x360 20160414 152710 640x360

 

Dobeles VRG veiksmīgi norisinās informatīvie semināri par LEADER projektu konkursiem.

Paldies visiem par atsaucībui un interesi!

 

Prezentācijas no semināra:

Finansējuma piesaistes iespējas LEADER projektos 2016-2020

Sabiedriskā labuma projektu realizācija. 

ALTUM prezentācija

 
Informatīvie semināri par finansēšanas nosacījumiem Leader projektos

Dobeles partnerība organizē informatīvos seminārus par finansējuma piesaistes iespējām LEADER veida projektos, nosacījumiem, ieviešanu.

Darba kārtība:

1. Informācija par Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģijas 2015-2020  ieviešanu un plānotajiem rezultātiem.

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi Leader projeku īstenošanai uzņēmējdarbības attīstība sekmēšanai.

3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi  Leader projektu īstenošanai sabiedriskā labuma projektos.

4. Jautājumi, atbildes

 

Semināru norise:

12.aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada domes lielajā zālē, Brīvības iela 15, Dobele. Darba kārtība.

14.aprīlī plkst. 14.00 Tērvetes kultūras namā, Zelmeņos, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā. Darba kārtība.

19.aprīlī plkst. 10.00 Auces novada kultūras centrā, Ausmas iela 3, Auce, Auces novads. Darba kārtība.

 

 Lūgums informāciju par dalību seminārā nosūtīt uz epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

 

 Aicinām piedalīties! 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

logo

 

 
Dobeles lauku partnerība izsludina LEADER projektu konkursu 1. kārtu

Termiņš projektu iesniegšanai: 2016. gada 29. aprīlis līdz 2016. gada 30. maijs

Izsludinātā finansējuma kopsumma: 507 051.76  EUR

Stratēģiskais mērķis 1: Uz vietējiem resursiem balstīta uzņēmējdarbības attīstība

Rīcība Nr.1  Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un konkurētspējas celšanai.– 253 525.87 EUR.

Stratēģiskais mērķis 2: Kvalitatīvas dzīves telpas izveide Dobeles lauku partnerības iedzīvotājiem. 

Rīcība Nr.2  Publiskās infrastruktūras, dabas un kultūras objektu  kvalitātes uzlabošana un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem– 202 820.71 EUR

Rīcība Nr.3  Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem – 50 705.18 EUR.

 

Projektu  īstenošanas termiņi: Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekt iesnieguma apstiprināšanu. Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo

izmaksu pozīcija “Ar projekta saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no projekta kopējās

attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināša.

 Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projektu iesniegšana: elektroniskā dokumenta formā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

https://eps.lad.gov.lv/login  vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar

laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā,

var iesniegt nosūtot uz LAD e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt Dobeles lauku partnerības birojā, Uzvaras ielā 2, 2. stāvā, Dobelē.

 Projektu konkursa izsludināšanas sludinājums.

Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģija 2020.

MK noteikumi Nr. 590, kas regulē projektu finansējuma piešķiršanu.

 

Biedrība “Dobeles rajona lauku partnerība”

Adrese: Uzvaras  iela 2, Dobele, LV-3701

Kontakti:   Dace Vilmane Tel. 29187113, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Aija Šenbrūna, Tel.  29812300,  epasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Ar Dobeles lauku partnerības SVVA stratēģiju var iepazīties www.dobelespartneriba.lv , www.lad.gov.lv 

vai partnerības birojā Dobelē, Uzvaras ielā 2, 2 stāvā.

logo

 
PAR PARTNERĪBU

Dobeles rajona lauku partnerības darbības mērķis ir -  veicināt sabiedrības iniciatīvu un pilsonisko līdzdalību, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību.

Partnerības galvenie uzdevumi:

  • sekmēt sabiedrības iniciatīvu, kas vērsta uz lauku teritorijas attīstību un vietējo iniciatīvas grupu dibināšanos un attīstību,
  • izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus,
  • veidot interešu pārstāvniecību lauku attīstību jautājumu risināšanai dažādos līmeņos, institūcijās,
  • piesaistīt un koordinēt finanšu, materiālos un intelektuālos resursus Partnerības mērķu sasniegšanai,
  • izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumos, attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Dobeles rajona lauku attīstību.


„Dobeles rajona lauku partnerības” augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru sapulce. 

 

Organizācijas veiksmīgai funkcionēšanai ir izveidota pārstāvju lēmējinstitūcija –Padome deviņu cilvēku sastāvā. Padome ir izveidota ievērojot partnerības principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbība, valsts iestādes un pašvaldības, NVO, tiek ievēlēti ne vairāk kā 3 locekļi. Padome no savas vidus ir izvēlējusi priekšsēdētāju. Padomē tiek nodrošinātas un īstenotas arī jauniešu, lauku sieviešu un lauku uzņēmēju intereses. Šobrīd jauniešu interese Padomē un partnerības darbā nodrošina jauniešu biedrības „Saspraude” pārstāvis, lauku sieviešu interese padomē un partnerības darbā nodrošina deleģētais Lauku sieviešu asociācijas pārstāvis, lauksaimnieku intereses nodrošina zemnieku pārstāvji.

 

 Padomes izpildinstitūcija ir koordinators, ko ievēlē Padome. Koordinators organizē Partnerības darbu, nodrošina Biedru sapulces un Padomes lēmumu izpildi, kā arī pārstāv Partnerību visās institūcijās.

Lauku vides centrā ir cilvēks, kas ir galvenais attīstības virzītājspēks. Lai samazinātu iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem un lauku teritoriju degradēšanos,  ir svarīgi uzlabot lauku dzīves vides kvalitāti, tā, lai iedzīvotāji varētu nodrošināt savas sociālās un ekonomiskās aktivitātes pēc iespējas tuvāk dzīves vietai un redzētu nākotnē savu vietu lauku teritorijā.

Uzklausot iedzīvotāju viedokli un veicot situācijas analīzi, vietējā rīcības grupa konstatēja galvenās iedzīvotāju vajadzības, pilnvērtīgas dzīves vides nodrošināšanai, tās ir:

¶     Nodarbinātības iespējas, labi atalgots darbs,

¶     Iespējas uzsākt savu uzņēmējdarbību,

¶     Publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitātes uzlabošana

¶     Pieejama kvalitatīva publiskā infrastruktūra

¶     Rekreācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas.

¶     Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, tradīciju kopšana un popularizēšana

¶     Kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas.

¶     Veicināt jauniešu iesaisti darba tirgū.

Galvenais attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir –iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, radot lauku vidi pievilcīgu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tas ir  - jārada nosacījumi un plāns attīstībai.

Attīstības stratēģijas izstrādāšanai ir liela nozīme, jo resursi, ko varam ieguldīt attīstībā  ir ierobežoti, bet iespējami labāka attīstības rezultāta sasniegšanai nepieciešama dažādu sektoru sadarbība un resursu apvienošana.

Galvenie iemesli kas jāņem vērā  attīstības stratēģijas izstrāde:

  • nepieciešams apzināt esošos resursus  partnerības teritorijā;
  • nepieciešams noskaidrot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par situāciju un attīstības iespējam;
  • nepieciešams noteikt labākos veidus un līdzekļus ar kādiem sekmēt teritorijas attīstību.

Attīstības stratēģija ir pamats investīciju piesaistei, dzīves apstākļu un vides  apstākļu uzlabošanai.

               Dobeles rajona lauku partnerības izstrādātas integrētā attīstības stratēģija ir pamats investīciju piesaistei iedzīvotāju vajadzību risināšanai, tas rīcības plāns kā mēs gribam rīkoties un attīstīties laika posmā līdz 2020.gadam. Šobrīd tiek veikta stratēģijas izstrāde, lūdzam iepazīties ar SVVA  Stratēģijas  projektu.

Sniegt kommnetārus.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklāmkarogs
Izstrādāja IT Risinājumu Centrs.